Phúc Lai mới chỉ rửa qua nước lã thôi xe đã long lanh phần nào, vẫn còn nguyên chất mộc mạc. Sơn và da máy vẫn không bị thay đổi theo thời gian và môi trường. Mặt trong chắn bùn còn sáng bóng, xe này trời hết âm u cho đi một khóa làm đẹp thì về chủ cũ khéo không còn nhận ra lại còn 2 tông màu rất... classic.