Phúc Lai vinh dự đưa em về đội cùng giá cực shock. Đảm bảo giá cực tốt mà xe lại cực mới cùng nhiều đồ chơi.