Nhìn cái lốp xe là biết rồi các bạn nhỉ. CB650R mới được dắt từ Doanh Thu về thẳng luôn với Phúc Lai, điều này giúp cho các bạn dư ra một khoản để độ theo ý mình mà vẫn được sở hữu xe mới tinh.
Hoặc Anh nào nhanh trí xin vợ tiền xe mới rồi qua em là có được một khúc bỏ túi đi chơi cuối năm ????