Giống như hai chiếc Streetglide vừa rồi, Phúc Lai chỉ muốn hỏi quý khách hàng chiếc trong hình hồi mua mới cả đăng ký lẫn đồ chơi trị giá 1,5 tỷ đồng thì sau 2 năm nên bán giá sao cho hợp lý nhỉ...???