Phúc Lai lại về chiếc này hay cực ạ

- Vành nâng cấp có lỗ nhìn rất khoẻ

- Fatboy Model 2022 luôn

- Mà mới lăn bánh 2500km.

- Tiết kiệm được ngay gần 300 củ khoai so với việc mua xe mới và đồ chơi