Đẹp đến điên cuồng, cho đến bây giờ Triple Black với tôi vẫn là bản phối màu cuốn hút nhất của GSA. Trông như chàng tá điền lực lưỡng không ngại chi vất vả, khó khăn, muốn nuốt trọn những ổ gà, hố voi ở trên đường. Sạch cũng đẹp mà xe này nếu bẩn trông lại càng... hấp dẫn mới dị hợm.
Em này Triple Black bản thụt thấp phù hợp với chiều cao người Đông Nam Á. Tuy đã lăn bánh 2.5 vạn nhưng chắc chắn sẽ không ai tin về độ giữ gìn nếu nhìn thấy tận mắt.